PROMIQ PROCESREGISTRATIE PQ2100

Procesregistratie is het meten en vastleggen van o.a. temperaturen, tijden, doseringen en meldingen tijdens een proces. Om daadwerkelijk aan te kunnen tonen dat instrumenten goed zijn gereinigd en gedesinfecteerd is procesregistratie onmisbaar.

In het belang van de patiënt ontwikkelt de wetgever steeds meer regels en richtlijnen. Voor tandarts en orthodontist is het van grote waarde te kunnen aantonen dat in zijn praktijk de regels worden nageleefd. Dit vereist tenminste documentatie en registratie.

Bij de reiniging en desinfectie van instrumenten worden machine gegevens, procesgegevens, programmaverloop en meetgegevens vastgelegd. Nadat het programma succesvol is beëindigd geeft de assistent(e) de instrumenten vrij voor gebruik.

Praktische oplossing is het gebruik van een tablet die de proceswaarden registreert en waarop de assistent(e) de instrumenten vrijgeeft voor gebruik. De gegevens worden verzonden naar een centrale computer in het Internet waar een proces rapportage wordt gegenereerd en bewaard. Door geautoriseerde medewerkers kunnen deze vanaf elke computer worden geraadpleegd.