VARIO-TD PROGRAMMA

Met het Miele VarioTD programma is het SPECIAL 93ºC-10¹ achterhaald. Het programma wordt in vrijwel alle ziekenhuizen toegepast voor het reinigen en desinfecteren van OK-instrumenten. Ook voor de toepassing in de tandheelkunde is VarioTD het meest geschikt.

Volgens de WIP richtlijnen dienen de instrumenten eerst te worden gereinigd en daarna vindt thermische desinfectie plaats. Tijdens het reinigen wordt zoveel mogelijk vuil en organisch materiaal van de instrumenten verwijderd om te voorkomen dat micro-organismen zich kunnen handhaven, vermeerderen en verspreiden. Om het stollen van proteïne te voorkomen vindt dit plaats bij een relatief lage temperatuur. Na een goede reiniging vindt desinfectie plaats bij een temperatuur waarbij micro-organismen tot een aanvaardbaar geacht niveau worden gereduceerd.

Bij het gebruik van het SPECIAL 93ºC-10¹ programma vindt direct thermische desinfectie plaats. Het water wordt verwarmd naar een temperatuur boven de 90ºC. Daarna volgen één of meerdere tussenspoelingen. Het programma wordt afgesloten met een naspoeling bij 80ºC.

Het SPECIAL 93ºC-10¹ programma kent géén reinigingsfase bij een lage temperatuur. Dit betekent dat proteïne zullen stollen en kunnen aankoeken op de instrumenten. Wanneer de machine er tijdens het verdere verloop van het programma niet meer in slaagt deze vervuiling te verwijderen, zal het vereiste reinigingsresultaat niet worden gehaald.

Het Miele VarioTD programma volgt de WIP richtlijnen nauwlettend. Tijdens de voorreiniging met koud water wordt zoveel mogelijk vuil en organisch materiaal losgeweekt en weggespoeld. Hierna start de reinigingsfase waarbij de temperatuur langzaam wordt verhoogd tot 40ºC waarna dosering van het reinigingsmiddel plaats vindt. Vervolgens wordt de temperatuur verder verhoogd tot 55ºC. Bij deze temperatuur zal de proteïne nog niet stollen en dus nog makkelijk verwijderbaar zijn. Nadat enkele tussenspoelingen hebben plaats gevonden eindigt de reinigingsfase: zoveel mogelijk vuil en organisch materiaal is nu van de instrumenten verwijderd. Nu start de thermische desinfectie waarbij de temperatuur tot boven de 90ºC wordt verhoogd.
PromiQ adviseert het Miele VarioTD programma in combinatie met vloeibare reinigingsmiddelen en de juiste machine-afstelling.
 
Vraag het PromiQ klik hier