SPECIALE HOUDER VOOR BRACKETPINCETTEN

De uitdaging bij de ontwikkeling ligt in het feit dat de bekjes van een bracketpincet gesloten zijn. Wanneer ze thermisch worden gereinigd en gedesinfecteerd in een reinigings- en desinfectiemachine zoals de WIP-richtlijn voorschrijft, dan blijven de bekjes stevig gesloten en is een goede reiniging en desinfectie eigenlijk niet mogelijk. 

PromiQ heeft een speciale houder ontwikkelt gebaseerd op het gepatendeerde PromiQ Instrumentenhouder systeem (nr. EP 2594294 A1). In de houder kunnen 12 bracketpincetten worden geplaatst. En twee houders kunnen in de welbekende PromiQ  instrumentenhouder worden geplaatst die op z'n beurt in de inzetdrager wordt geplaatst voor reiniging en desinfectie in de machine. Op deze wijze kunnen per instrumentenhouder 24 bracketpincetten en dus in één enkele inzetdrager maar liefst 120 bracketpincetten in één keer worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Maar het belangrijkste is dat de bracketpincetten automatisch worden geopend wanneer ze in de houder worden geplaatst. Deze handeling kost géén extra tijd maar garandeert de perfecte reiniging- en desinfectie.