VERKLEURINGEN

Reinigings- en desinfectiemachines maken gebruik van water, chemische reinigingsmiddelen, zuren en zouten in combinatie met wisselend hoge temperaturen. Het zijn hoogwaardige machines die voor speciale toepassingen zijn ontwikkeld, en die nauwkeurig worden afgesteld en geprogrammeerd voor het gewenste resultaat.

Regelmatig treffen wij machines aan waarvan de metalen binnenzijde ernstig is verkleurd. Bruine en blauw tot paarse vlekken ontsieren de machine, maar veel erger is het feit dat deze verkleuring een vervuiling betreft: het zijn silicaten die worden aangetroffen in bepaalde reinigingsmiddelen en kunststoffen. Deze vervuiling komt het reinigingsresultaat natuurlijk niet ten goede, want ze slaan niet alleen neer op de wanden van de machine, maar ook op uw instrumenten!

De verkleuring ontstaat door het gebruik van chemische reinigingsmiddelen in combinatie met een hoge temperatuur. In de praktijk hebben we vastgesteld dat verkleuring vooral voorkomt bij het gebruik van hoog-alkalische vaste reinigingsmiddelen – worden laag-alkalische vloeibare zepen gebruikt, dan is nauwelijks of geen sprake van verkleuring.

PromiQ kan uw machine een speciale behandeling geven waarbij de verkleuring sterk wordt verminderd en veelal zelfs geheel verdwijnt. De foto's illustreren de situatie van vóór en na behandeling.